Комикс uber

Total War от Three Kingdoms, Warhammer II, Rome II и до Empire, Medieval 2, Rome. Стратегии Paradox, Реального Времени. Ксения Быстрова-Койво. Лена Долгова. Лена Кер. Програмата е ежедневно обновявана програма на културните събития в София, Варна, Бургас.